Ֆինանսական հաշվետվություններ

 

Ստորև ներկայացված էլեկտրոնային ֆայլի միջոցով հանգամանորեն ծանոթացեք «ԴԵԿՈՐԱ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի
ֆինանսական արդյունքների և ֆինանսական վիճակի մասին տարեկան հաշվետվություններին։

1. Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (2017թ․ և 2018թ․)

 

 

 

ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
Սկսել