Գործընկերներ

Գործընկերներ

Decora Group-ը մշտապես արժևորում , հավատում և օժանդակում է իր գործընկերներին, ինչը միտված է զարգացնելու կայուն և կառուցողական համագործակցություն: Մեր գործընկերների հետ միասին գնում ենք հաջողության ճանապարհով՝ ապահովելով  երկարաժամկետ և կայուն համագործակցություն: Զարգացնում ենք հավելյալ աճի ներուժը ռազմավարական գործընկերների ավելացմամբ: Ոլորտում 20-ամյա գործունեության ընթացքում առաջնայնությունը մշտապես տվել ենք մեր խոստումներին և հեղինակությանը՝ գործընկերների հետ շահութաբեր և երկարաժամկետ կապեր հաստատելու համար:

ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
Սկսել